Assessors de salut

 

SISTEMA YOUFIT

El Sistema YouFit® és una interessant combinació d'entrenament personal i de coaching de salut.

Pel que fa al fitness coaching, aquest es pot oferir en una, dues, tres o quatre sessions mensuals. Aquestes sessions són sempre individuals.

Pel que fa a l'entrenament personal, es podrà rebre individualment, però també en grups reduïts de 2, 3, 4 o 5 persones.

Parlem de sistema per que parlem d'un mètode ben organitzat, ordenat i programat, que està definit amb tota la intenció d'acostar a la persona als seus objetius de salut, sobretot la pèrdua de pes corporal i l'aprimament.

El Sistema YouFit® també serà de gran utilitat per a l'assoliment de l'altre gran objectiu del fitness coaching d'Hunza®; el fet de convertir a persones sedentàries o poc actives en persones actives i practicants habituals d'activitat física i d'exercici.

      

La proposta bàsica del Sistema YouFit® consisteix en dur a terme una o dues sessions de coaching de salut al mes i un o dos entrenaments personals a la setmana. A aquesta proposta bàsica li anomenem Benvinguts a la Salut, donat que és un producte molt adient per a iniciar a la persona a aquesta nova vida activa i sana. Totes aquestes sessions són amb presència i atenció individual de fitness coach i entrenador personal.