Assessors de salut

 

PROGRAMA ONETEAM

El Programa OneTeam és el servei fonamental d'Hunza®

Aquest producte es fonamenta en la presència del fitness coach, que ofereix un acompanyament constant a la persona que decideix afrontar un procés de canvi i de transformació, que busca un objectiu determinat.

OneTeam implica la contractació d'aquest fitness coach o coach de salut. Aquesta contractació suposarà poder rebre mensualment els següents serveis:

-Assessorament en qualsevol tema relacionat amb la salut. 

-Una sessió de fitness coaching mensual.

-Una valoració de la composició corporal cada dues setmanes.

-Possibilitat d'accés lliure a tallers, xerrades i conferències.

-Participació en entrenaments col.lectius dirigits, sortides, iniciació a esports i a activitats a l'exterior.

-Accés lliure a les instal·lacions de Hunza®, podent gaudir de les comoditats i conceptes que ofereix l'empresa. Opció d'entrada a Hunza® qualsevol dia de la setmana a qualsevol hora, ja que el client disposarà de la possibilitat d'accedir lliurement a l'espai.


La persona que ho desitgi rebrà l'assessorament en aspectes de salut del fitness coach, però l'activitat física la durà a terme de forma individual (el fitness coach no és un entrenador personal!).


MOLT IMPORTANT!

Per poder optar a la realització d'aquest producte, s'haurà d'haver contractat com a mínim i amb anterioritat un Sistema YouFit bàsic o de Benvinguda, Salut!. Aquest YouFit d'iniciació introduirà a la persona al fitness coaching i a la instal·lació, i servirà de programa de formació per a la persona, aportant informació i formació sobre alimentació, exercicis i activitat física saludable. A partir de la realització d'aquest curs de Benvinguts a la Salut!, la persona ja podrà fer ús lliure de les instal·lacions d'Hunza.