Assessors de salut

 

PRODUCTES I SERVEIS

Hunza® no és un gimnàs ni centre de fitness. No és un espai d'entrenament personal, tot i que poden dur-se a terme aquest tipus d'activitats. A Hunza® no es fan abonats ni socis. No s'hi fan activitats dirigides.

Hunza® és l'espai que tindran a la seva disposició els clients que decideixin comptar amb els serveis de coaching de Jaume Arnau (www.jaumearnau.cat). Aquest és un punt molt important del funcionament d'Hunza®. No oferim un gimnàs, oferim coaching de salut, en diferents productes que us presentem en aquest apartat de la nostra web. 

Els productes i serveis d'Hunza® s'agrupen en set grups molt concrets. Dels productes més bàsics, com és el cas de la Valoració de la Composició Corporal, fins el innovador Sistema YouFit®, que és una combinació de coaching de salut i d'entrenament personal, fins arribar a l'extraordinari Estudi Pilates que us oferim a la mateixa instal·lació.

De tots ells, també en cal destacar el que és el producte "estrella" d'Hunza®, que és el Programa OneTeam. Aquesta possibilitat no implica la presència de l'entrenador personal, i en canvi es centra en la figura de l'assessor de salut o fitness coach, i permet l'entrada lliure a les instal·lacions d'Hunza® en els dies i horaris que la persona desitgi. 

D'aquesta manera, i a mode d'esquema, els productes i serveis d'Hunza® són els següents:

 1.- Valoració de la composició corporal (V.C.C.)

2.- Diferents tipus de coaching (fitness coaching, coaching nutricional i coaching esportiu, principalment)

3.- Entrenament personal

4.- Sistema YouFit®

5.- Programa OneTeam

6.- Hunza Premium 

7.- Estudi Pilates

"... Hunza és un centre de coaching de salut..."