Assessors de salut

 

PER A QUI?

Hunza®, i el servei de fitness coach s’adreça prioritàriament a una persona poc esportista o no esportista, d’entre 45 i 65 anys, i que es mostra preocupat o preocupada pel seu estat de salut, estat físic i imatge.

El client potencial d'Hunza® es una persona que és conscient de que no porta una bona i equilibrada alimentació, i que és possible que presenti algun problema de pes degut a la inactivitat.

Inclús és possible que ja presenti algun problema de salut. Són persones molt ocupades a les que costa molt trobar temps per a realitzar qualsevol tipus d’activitat física. Generalment el que passa és que no troba la motivació necessària.

Algunes d'aquestes persones poden no trobar-se còmodes en centes de fitness o gimnasos de gran format, degut a les característiques d'aquests projectes.

Hunza® es una proposta que s'ha definit pensant en un nombre molt limitat de persones. Per motius d'espai i d'atenció individualitzada, només podrem donar cobertura a unes 100 persones.

Els possibles clients d’Hunza® són persones poc actives o no actives que necessitaran la motivació i acompanyament d’un coach de salut, per sobre de la figura del tècnic o entrenador personal, que té una influència potser més limitada.

D’aquesta manera, aconseguiran obtenir el màxim rendiment possible del temps i recursos que inverteixin en el seu programa i procés de salut. 

Per a aconseguir aquest objectiu de millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones, Hunza® vol especialitzar-se en processos de pèrdua i control de pes, i també en processos d’adherència a la pràctica d’activitat física per a persones sedentàries o poc actives.

"... Per a persones poc o gens actives, que necessiten un espai diferent per fer la seva activitat física saludable..."