Assessors de salut

 

PROGRAMA FUTURE 

(PROMOCIÓ DE LA SALUT EN EL LLOC DE TREBALL)

Ja hi ha moltes empreses que vetllen per la salut dels seus col·laboradors i col·laboradores. Per les persones que hi treballen. Ja són moltes empreses que saben que si la seva gent està sana, la productivitat s'incrementa. I també saben que millora la fidelització de les persones a l'empresa. I que hi ha menys baixes. 

Però el que sobretot saben és que aquesta és una responsabilitat compartida, i per això afronten programes de promoció de la salut en el lloc de treball.

Hunza® ha desenvolupat el Programa Future. Per què el futur és la salut. L'absència de salut compromet el futur. De les persones i de les empreses.

L'empresa que es preocupa per la salut dels que hi col.laboren es manifesten diferents a totes les altres. Actua en benefici de l'empresa, retenint i aconseguint talent.  Però sobretot es mostren sensibles, empàtiques i atentes al benestar de la gent amb qui treballen.

"... El futur és la salut. L'absència de salut compromet el futur. De les persones i de les empreses..."